Dobrodošli na sajt Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica

Agencija za stanovanje predstavlja jedinstven subjekt u oblasti stanovanja koju je osnovala Skupština Glavnog grada sa ciljem poboljšanja uslova stanovanja i pružanja kvalitetnih usluga održavanja stambenih objekata u Podgorici. U tom smislu Agencija ulaže napore da, podizanjem kvaliteta usluga učvrsti svoj položaj na tržištu i zauzme poziciju lidera u oblasti održavanja stambenih objekata u Glavnom gradu.

Za obavljanje poslova održavanja stambenih objekata Agencija raspolaže sa stručnom radnom snagom i ekipom za hitne radove, koja je organizovana u skladu sa članom 9 Zakona o stanovaju i održavanju stambenih zgrada. Imajući namjeru da unaprijedi oblast stanovanja Agencija svoje usluge održavanja zajedničkih djelova stambenih zgrada pruža pod povoljnim uslovima i na odloženo plaćenje skupštinama etažnih vlasnika organizovanim u skladu sa Zakonom o stanovaju i održavanju stambenih zgrada i Zakona o svojinsko-pravnim odnosima koje su poslove odrzavanja povjerili Agenciji za stanovanje grada Podgorice.

Uz tehničku i konsultantsku pomoć Holandske asocijacije za stanovanje (www.digh.nl), uvažavajući iskustva razvijenih zemalja u oblasti stambene politike kada je u pitanju socijalno stanovanje, izgradnja novih stambenih jedinica i njihovo davanje u zakup pod povoljnim uslovima, predstavlja pravi izbor u početnim naporima Glavnog grada-Podgorice i Agencije za stanovanje. Projekti socijalnog stanovanja finasiraju se iz sredstava Budžeta Glavnog grada Podgorice i kroz javno-privatno partnerstvo.

U Glavnom gradu je, od 2004. godine do sada, izgrađeno 8 stambenih objekata sa 153 stambene jedinice namjenjenih socijalnom stanovanju. Svoje stambeno pitanje je, po principu zakupa, riješilo 153 porodice.

Pored navedenog, u cilju spriječavanja daljeg propadanja stambenog fonda, Glavni grad i Agencija za stanovanje već više godina zaredom realizuju projekat ''Poboljšanja uslova stanovanja'' koji etažnim vlasnicima omogućava sufinansiranje pojedinih vrsta radova na zajedničkim djelovima stambenih zgrada, kao što su sanacija fasada i molersko farbarski radovi u unutrašnjosti ulaza, hidroizolacija ravnih krovova, osposobljavanje stepenišne rasvjete i sl.

Poštovani građani Podgorice,

Cilj naše aktivnost na formiranju web prezentacije je da Vas upoznamo sa našim aktivnostima i težnjama da budemo dobri partneri u zajedničkom poslu na održavanju i građenju ljepšeg, bezbjednijeg i kvalitetnijeg životnog prostora.
Izmijenjenom zakonskom regulativom u oblasti stanovanja i privatizacijom stambenog fonda, Glavni grad - Podgorica je postupkom transformacije osnovao Agenciju za Izmijenjenom zakonskom regulativom u ...
Opsirnije >>>
U cilju poboljšanja urbanih uslova stanovanje Agencija za stanovanje se bavi:
Izvođenjem hitnih radova po nalogu lica koje vrši nadzor i obezbjeđuje jedinica lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o etažnoj svojini;
Pružanjem usluga održavanja zajedničkih i posebnih djelova stambene zgrade, na tržišnom principu, trećim licima.;
Održavanje poslovnih objekata;
Izvođenje radova rekonstrukcije stabenih i poslovnih objekata;
Upravlja, izdaje u zakup i održava stambene zgrade i stanove koji su svojina Glavnog grada-Podgorice;
Vodi evidenciju valasnika stambenih zgrada i vlasnika posebnih djelova stambenih zgrada;
  Pruža usluge obračuna cijene otkupa stana po povoljnijim uslovima i cijene zakupa stana i izrađuje prateće Ugovore na zahtjev stranke;


 
Prezentaciju najbolje gledati u rezoluciji 1024 x 768 Text size: Medium - Copyright©Agencija za stanovonje d.o.o. Podgorica